„Všichni jsme tu kamarádi,
všichni se tu máme rádi“.

V naší sedmitřídní mateřské škole přistupujeme k dětem s 
úctou a podporujeme jejich přirozený rozvoj a potenciál.
Usilujeme o to, aby byla místem, kam se děti těší, cítí se
bezpečně, poznávají, objevují, tvoří a radují se v atmosféře
plné pochopení, lásky a empatie. Snažíme se v dětech
pěstovat pozitivní vztah nejen k rodině a ke svým
vrstevníkům, ale také ke svému okolí a přírodě. Společně
tvoříme a dodržujeme pravidla slušného chování, zároveň
vedeme děti k samostatnosti a podporujeme jejich
individualitu.

Více o školce

image
image
image