Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací, který:

 • je zřízen Městem Roztoky, IČ: 00241610, se sídlem nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky,

 • je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR viz školský rejstřík,

 • je samostatný právní subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem a podmínkami činností vymezenými ve zřizovací listině, viz obchodní rejstřík.

 • je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízen za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona,

 • je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je stanoven, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. b) školského zákona, obecně závaznou vyhláškou města Roztoky č. 1/2017 ze dne 29.3.2017 pod UZ č. 56-3/17.

 

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem školy je ředitel/ka.

Škola vykonává činnost mateřské školy a školního stravování.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, příspěvková organizace
  Spěšného 288
  252 63 Roztoky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Spěšného 288, 252 63 Roztoky (sídlo)
  Palackého 781, 252 63 Roztoky (odloučené pracoviště)
  Jungmannova 34, 252 63 Roztoky (odloučené pracoviště)

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvu nejsou vymezené.
  Provozní doba: 7:00 - 17:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 731 525 100 (ředitelka)
  +420 604 491 492 (zástupkyně)
  +420 739 576 028 (školní jídelna)
  +420 603 118 302 (třída Ježci)
  +420 603 118 302 (třída Motýlci)
  +420 734 336 882 (třída Kaštánci)
  +420 731 106 422 (třída Sluníčka)
  +420 604 651 144 (třída Berušky)
  +420 737 949 308 (třída Koťátka)
  +420 605 058 465 (třída Štěňátka) 

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msspesneho.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, příspěvková organizace
  Spěšného 288
  252 63 Roztoky

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  spesneho.roztoky@gmail.com

 • 4.8 Datová schránka

  ghjkymd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-390824389/0800 (stravné a školné)

Číslo účtu: 390824389/0800 (dary)

6. IČO

71000097

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty MŠ

  Ostatní dokumentace školy je k dispozici v listinné podobě v ředitelně MŠ.
 • 8.2 Rozpočet

  Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejňovány na úřední desce školy.
  Účetní výkazy jsou uloženy ve sbírce listin viz obchodní rejstřík

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně:

Prostřednictvím elektronické pošty: spesneho.roztoky@gmail.com

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ghjkymd

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, příspěvková organizace, Spěšného 288, 252 63 Roztoky

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

Povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, je ředitel/ka školy. 

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.